Studievragen

Door: Agnes Klijnstra

Inleidende vragen

Aan het begin van hoofdstuk 1 kun je lezen hoe Nicolas eerst niets van social media moest weten en uiteindelijk toch geprikkeld wordt om op Facebook en Instagram te gaan, tot het punt dat hij erachter komt dat hij geneigd is zichzelf erin te verliezen en de donkere kanten van social media leert kennen.

1. Weet jij nog hoe het was zonder sociale media, hoe vulde je toen je tijd?

2. Wat maakte dat je uiteindelijk besloot een facebook-account of iets dergelijks aan te maken?

3. Social media doet iets met ons: je wordt gevoelig voor oncontroleerbaar kijk- en “post”-gedrag, je verzamelt met alle plezier “likes” in overvloed, en kijk eens hoe mooi je bent op al je selfies! Welke gevoeligheden in jouw gedrag ontdek jij bij jezelf op social media?

4. Maak eens een kosten/ baten-analyse van je sociale media-gedrag. Je gaat wat het je oplevert, afzetten tegen wat het je kost, offerwijl plussen en minnen, en je zou dit uitdrukken in een cijfer voor innerlijke vrede. Wat komt er dan bij jou onder de eindstreep te staan? De bijbel vertelt ons dat “God ons de vrede wil geven die alle verstand te boven gaat” (Fil.4:7). Hoe groot is het gevoel van vrede, of onvrede, na jouw blik op Facebook/Instagram/Twitter etc?

5. Stel nou, dat om wat voor gekke reden ook, social media in de nabije toekomst niet meer mogelijk zou zijn of zelfs maar zou bestaan, hoe zou je dan je tijd gaan besteden? Wat zou je met je tijd doen als je niet op social media zou zitten?

Verdieping

Lees de volgende teksten: Mattheus 22:37-40, Filippenzen 2:3-4, 1 Korintiërs 1:29-31 en 2 Korintiërs 10:17-18. Deze teksten gaan over het grote gebod en je naaste liefhebben als jezelf, de ander uitnemende achten dan jezelf, maar ook niet jezelf aanprijzen, maar roemen in de Here Jezus.

Jezus wordt in een debat met de Sadduceeën en Farizeeën behoorlijk op de proef gesteld en uit de tent gelokt. Wat weet de Grote Meester over allerlei netelige kwesties en hoe goed kent hij de Schrift precies? Weet Jezus eigenlijk wel, waar het nu echt om gaat? Wat is het allerbelangrijkste gebod, de grootste van allemaal? En Hij zegt: “Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart, met heel uw ziel, en met heel uw verstand. Dat is het grootste en het eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als jezelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.”

In deze tijd word je misschien verleid om jezelf te profileren, je van je beste kant te laten zien op social media of waar dan ook, je “mannetje” te staan in de wereld van deze tijd of op te komen voor je gelijk en verworven rechten. We leven in een tijd, waarin het ego, je ik, bijzonder goed ontwikkeld is geraakt door de vlucht die het individualisme heeft genomen. 

Zo op het eerste gezicht lijken de tijd van de bijbel en de tijd waarin we leven nog niet zo gemakkelijk verenigbaar. Zou dat ook echt zo zijn?

1. Hoe kun je in jouw leven God liefhebben bovenal en met alles wat in je is? Hoe laat je dit zien in je persoonlijke relatie met God zelf?

2. Hoe laat je dit zien in de wereld om je heen? Jezus zegt hier immers dat het tweede gebod gelijk is aan het eerste. Hoe laat jij zien in jouw contact met je vrienden, je familie, je buren dat je ze net zo liefhebt als jezelf. Of andersom dat je jezelf net zo liefhebt als hen?

3. Paulus zegt in Filippenzen 2:3-4 dat je “de ander uitnemender moet achten dan jezelf, opdat niet ieder slechts zijn eigen belang voor ogen heeft, maar ook dat van de ander.” Niet zelden wordt het eerste deel van dit bijbelgedeelte aangehaald als motivatie om jezelf te verloochenen. Wat zegt dit bijbelgedeelte jou, nu je weet dat het niet alleen om je eigen belang gaat, maar ook om dat van de ander?

4. Bestaat er voor jou een spanningsveld tussen niet jezelf aanprijzen, maar roemen in de Heer (2 Kor. 10:17-18) en ook van jezelf mogen houden, zoals je van de ander houdt (Math. 22:37-40)? Leg eens uit waarom dit voor jou wel of niet zo is?

Verwerking

1. Indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij op zichzelf; maar indien zij sterft, brengt zij veel vrucht voort. (Joh. 12:24) NBG. Jezus roept op tot zelfverloochening. Hoe zou je aan jezelf kunnen sterven, en op een gezonde manier aan social media mee kunnen doen?

2. De tegenhanger van selfie-gericht zijn, is Christus-gericht zijn. God kent als geen ander de kracht van verbinding, hij stelde zelf het verbond in en van Hem mogen we leren wat echt contact met ELKAAR betekent. Je hebt kunnen lezen, dat maar liefst 52x het woord ELKAAR voorkomt in de bijbel. Hoe zou jij het woord ELKAAR gestalte willen geven in jouw lokale gemeente? En hoe zou je dit vorm willen geven in je directe omgeving?

3. In het leven draait het niet om hoeveel likes je krijgt, maar om hoeveel liefde je geeft. Paulus verwoordt het bijna hetzelfde als hij zegt: Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. (Fil. 2:3,4)

a) Waarom, denk je, heeft God dit op deze manier in Zijn woord gezet, dat je niet alleen je eigen belangen voor ogen moet hebben, maar ook die van de ander?

b) Zijn er eigenbelangen waarvan jij weet dat ze een toontje lager moeten zingen? Wat heb je nodig om een keus te maken om deze ik-gerichtheid aan het kruis te nagelen? Weet je dat wanneer je een besluit ergens in neemt, het belangrijk is om in de eerste 24 uur daar ook daadwerkelijk een stap in te zetten? Welke stap ga jij dit etmaal zetten om je keus kracht bij te zetten?

c) Als jij het belang van de ander een beetje meer zou zien dan je eigen belang, wat gaat dit dan betekenen in jouw leven en in jouw gemeente?