Studievragen

Door: Agnes Klijnstra

Inleidende vragen

1. Zo zie je maar, zit je met al je goeie bedoelingen aan tafel, slechts minuten verwijderd van een overheerlijk en vooral gezellig kerstdiner en… is de mobiel de grote verstoorder van ieder normaal gesprek. Hoe ga je bij jou thuis om met mobiele telefoons aan tafel en wat zijn daarin je grootste ergernissen?

2. Onlangs hoorde ik een verhaal van een gezin waarin iedere gast die kwam eten, ieder gezinslid dat thuiskwam, bij binnenkomst eerst zijn mobiele telefoon in het daarvoor bestemde mandje moest leggen. Geen mobiel verkeer als je bij elkaar bent. Zijn er regels bij jullie thuis als het gaat om het gebruik van apparaten en sociale media?

3. Sociale media zou gebruikt moeten worden om in echte, betekenisvolle relaties te voorzien, niet om ze te vervangen. Gelukkig gebeurt dat ook. Uit de onderzoeksgegevens van het CBS blijkt ook dat sociale media faciliterend kan werken in het versterken of verbinden van relaties. Wat heeft sociale media jou gebracht in het verstevigen van je relaties?

4. Sociale media kan ook voor vervlakking zorgen in je relaties, zie je daar ook iets van terug in jouw sociale contacten?

Verdiepende vragen

Lees 2 Koningen 4: 8-37.

1. Elisa betekent 'God redt' en Jezus betekent 'Jahweh redt', er zijn opvallend veel overeenkomsten tussen Elisa en Jezus. Welke paralellen zie je tussen Elisa en Jezus in dit verhaal?

2. Elisa gaat maaltijd houden bij de man en vrouw uit Sunem, hij wordt nadrukkelijk binnen gevraagd. En hij blijft komen. Ook van Jezus weten we dat hij zeer geregeld maaltijd houdt met de mensen om hem heen of dat hij verwijst naar voedsel of een maaltijd. Alleen in Mattheus alleen al staan wel meer dan 20 verwijzingen naar voedsel en eten. Noem er eens een aantal op die je te binnen schieten of als je deze vraag in je kring doet, en je deelt de groep in tweeën op, wie weet er dan de meeste op te noemen?

3. Waarom verwijst Jezus zo vaak naar voedsel, denk je?

4. Hoe laat Jezus het belang zien van tafelen en relatie?

5. In het verhaal van Elisa en de vrouw uit Sunem lees je dat een maaltijd houden ook tot iets anders leidt, door de gesprekken aan tafel komt er verdieping, hij leert ze kennen en gaat zien dat er ook een nood is hun leven. Elisa kan pas wat voor hen doen, als hij de tijd neemt om ze te leren kennen en eten was de manier om in gesprek te raken. Hoe komen bij jullie thuis de serieuze zaken op tafel? En hoe speelt tafelen daar eventueel een rol in?

Lees Marcus 10:35-45.

1. Jezus heeft het over dienstbaarheid als Johannes en Jakobus komen vragen naar een plek aan de linker- en rechterzijde van Jezus. Welk beeld gebruikt Jezus als Johannes en Jakobus dit vragen, in vers 38?

2. Wat bedoelt Jezus eigenlijk, als Hij vraagt of de broers Zijn beker kunnen drinken?

3. Dienstbaarheid is niet alleen een keus, maar heeft ook een prijs in het leven van Jezus. Hij drinkt de hele gifbeker leeg en betaalt met Zijn eigen bloed, het vergoten bloed dat wij gedenken in het vieren van het Avondmaal. Dienstbaarheid vraagt met regelmaat offers, ook van ons. Wat mag dienstbaarheid jou kosten?

Lees Lucas 7:31-34.

1. Jezus getuigt tegenover de menigte dat er geen grotere profeet is dan Johannes de Doper, en dat allen die zich door hem lieten dopen God rechtvaardigden. Johannes at niet en dronk weliswaar geen wijn, maar Jezus zegt van zichzelf dat Hij dat wel doet. Jezus at en dronk wel, bewust en met een doel. Welk voorbeeld laat Hij zien aan tafel?

Verwerkingsvragen

1. Welke stappen kun jij zetten om gas terug te nemen en tijd te maken voor sociale contacten?

2. ‘Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard.’ (Rom. 15:5-7) NBV. Welke rol zou de maaltijd kunnen spelen in het elkaar kunnen aanvaarden?

3. ‘Houd de onderlinge liefde in stand en houd de gastvrijheid in ere, want zo hebben sommigen zonder het te weten engelen ontvangen.’ (Hebr. 13:1-2). Gastvrijheid is een opdracht, klaarblijkelijk is dit belangrijk voor God. Laat eens een moment op je inwerken dat gastvrijheid een levensstijl is en bedenk eens waarin jij dit de komende tijd kan laten zien?