Studievragen

Door: Agnes Klijnstra

Inleidende vragen

1. Heb je weleens minder leuke ervaringen opgedaan met de ongelimiteerdheid van het internet?

2. Hoe ervaar je de verleidingen die via internet en sociale media op je afkomen? Hoe probeer je jezelf daarvoor te beschermen?

3. Verleidingen weerstaan is moeilijk, omdat je vaak de korte termijn voordelen ophemelt en de lange termijn gevolgen een beetje wegmoffelt. Voor welke korte termijn gedachten of voordelen ben jij gevoelig?

Verdiepende vragen

1. Lees Jakobus 1:13-15 Een begeerte is een zwakke plek in het leven van een mens. Een begeerte is een gebied in ons leven waar we het moeilijk mee hebben. Wat kun je ermee als Paulus zegt dat we verleid worden door onze eigen zwakke plekken?

2. Noem eens een paar voorbeelden van mensen in de Bijbel die ook verleid werden door hun eigen begeerten, wat was hun valkuil?

3. Lees Mattheüs 4:1-11 en Matheüs 6:13. Jezus wordt verzocht in de woestijn en Hij spreekt erover als hij zijn discipelen leert bidden. Welk verschil is er tussen verzoeking en verleiding?

4. Het is gemakkelijk om te zeggen dat je verzocht werd in plaats van dat je eigen begeerten een rol spelen, hoe kun je onderscheid maken tussen verleiding en verzoeking?

5. Bijbelse waarheden over verleiding weerstaan kun je o.a. vinden in Mattheüs 6:41, 1 Korintiërs 10:12 en Efeziërs 6:10-18. Hoe pas jij deze waarheden toe in jouw leven?

6.  Lees Jacobus 1:16-18. De eersteling in de schepping zijn, dat is nogal wat. Je vertegenwoordigt als eerste vrucht de hele oogst en het beste deel van de oogst. Jezus is ook de Eersteling, dat kun je nalezen in Kolossenzen 1:15-20. Hij leek geen moeite te hebben zijn plaats als eersteling in te nemen, waaraan zie je dat? Hoe zit dat bij jou? Hoe zou je zelf nog meer mogen groeien in je identiteit in Christus?

Verwerkingsvragen

1. Als jij een strijdplan zou maken in het krijgsgevangen maken van je gedachten, wat is dan de eerste stap in dat plan?

2. David riep het vaak uit naar God om hulp, in de Psalmen kun je er veel over lezen. Zijn roepen is ook een gebed om hulp. Schrijf eens in 8 tot 10 regels je eigen gebed om hulp in de verleiding.

3. Wat is jouw grootste uitdaging in het reageren in een tegenovergestelde geest als Salomo zegt: ‘Een lankmoedig mens overtreft een held, wie zijn geest beheerst, hem die een stad inneemt.’  (Spr. 16:32) NBG?

4. Gelukkig die zachtmoedig zijn, want zij zullen het land erven. (Mat. 5:5). Hoe oefen jij in het bewaren van je zachtmoedigheid?