Studievragen

Door: Agnes Klijnstra

Inleidende vragen

1. Als we een rondje biechten zouden doen, waarin doe jij jezelf dan weleens leuker voor dan je bent?

2. Zijn er kanten aan social media die jou onzeker en bezorgd maken? Zo ja, wat zijn deze?

3. Op welke manier, als dat zo is, heb jij last van FOMO (angst om dingen te missen?)

4. Heb je de uitspraak van Corrie ten Boom: ‘Zorgen ontnemen morgen niet zijn verdriet, maar vandaag wel zijn kracht,’ weleens aan den lijve ervaren. Hoe heb je dit beleefd?

Verdiepende vragen

Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. Fil. 4:5-7 (NBV)

1. Paulus benadrukt in dit bijbelgedeelte dat je in een aantal zaken zelf in beweging moet komen. Interessant is dat in het Grieks de tegenwoordige tijd van een werkwoord ook betekent dat het een doorgaande actie is, het blijft doorgaan. Welke dingen moet je volgens Paulus blijven doen?

2. Wat is het antwoord van God op onze beweging? Als jij … blijft doen, wat zal God dan blijven doen? Zie je hoe krachtig dit is en hoe trouw God daarin is?

3. U mag uw zorgen op hem afwentelen, want u ligt hem na aan het hart, zegt 1 Petr. 5:7. Dat is wel heel bijzonder, dat je God zo na aan het hart ligt, dat je alles bij Hem neer mag leggen. Realiseer je je dat en doe je dat ook? Zo ja, hoe probeer je dit te doen? Zo nee, wat houdt je tegen?

4. In hoofdstuk 7 kun je lezen hoe bezorgd je kunt worden van het voortdurend vergelijken van jezelf met anderen. Gelukkig zijn we in goed gezelschap, want ook de discipelen hadden last van vergelijken. Lees Mattheüs 18: 1-4. Wat is Jezus’ antwoord op de vraag van de discipelen?

Verwerkingsvragen

1. Je zorgen maken is ook zelf de controle in handen houden. Wat zou jouw eigen gebed zijn als je je selfie-controle op wilt geven? Schrijf je gebed eens op papier

2. Welke stappen zou je willen zetten om God in alles, onder alle omstandigheden, te danken?

3. Hoe zou de ander minder kunnen worden in jouw leven en God in jou meer?